Raszuivere Kittens

Te koop aangeboden: 9 raszuivere kittens Feles Vadere Alibi. Allen afkomstig uit het terugfokprogramma ’Red de Wamsteker’. Vanwege ruimtegebrek in overladen vakantie-auto’s is de Slanke Wamsteker de norm geworden. Dit beestje is het resultaat van het doorfokken op feitelijk gezien een fout in het DNA waardoor de groei van de mand achterblijft bij de rest …

Waarschuwing Mandrot & Mandzucht

WAARSCHUWING: gezien de groeiende populariteit van de Wamsteker onder vooral reislustige landgenoten, zijn er inmiddels tal van malafide verkopers actief. Meest gesignaleerde problemen zijn ’mandrot’ en ’mandzucht’. Eerstgenoemde doet zich uitsluitend voor bij geslachtsrijpe mannetjes. Zij beheersen het zogeheten sproeien onvoldoende waardoor de mand niet alleen verschrikkelijk gaat stinken, maar ook wegrot. De vrouwtjes lijden …

Krakende Manden

krakende manden: deze kunnen door uw medereizigers als irritant worden ervaren. Er zijn goede ervaringen met het gebruik van blanke was. Het licht besprenkelen met lavendel-olie (bijvoorbeeld van het merk Kneipp) is ook mogelijk en heeft als bijkomend voordeel dat uw reiskat meer gekalmeerd is.

Schengen

Het vrije verkeer van mensen binnen de Schengen landen geldt niet voor uw Wamsteker! Door een onbegrijpelijke omissie bij de onderhandelingen zijn Wamstekers onvermeld gebleven in de overeenkomsten. Menige reis is jammerlijk gestrand op de grens van het land, of beter gezegd bij een ontmoeting van een immigratieofficier. Waar buiten het Schengengebied men nog wel …