Boekrecensie “van Heden tot Elders” van R. Laurence

Wij lazen voor u het recent verschenen boek “van Heden tot Elders” van R. Laurence, ter hand gesteld door Sylvia Weve.

Het is een logboek van tot nu toe onbekende dieren en heeft tot doel het grote publiek bekend te maken met allerlei dieren waarvan het goed te begrijpen is dat door de evolutionaire overvloed aan het zicht onttrokken zijn. Zo ook de Wamsteker.

Vooropgesteld, er zijn weinig handboeken voor bezitters van de Feles Vadere Alibi (deze website blijkt broodnodig). En overwegende dan, dat elke publicatie dus eigenlijk moet worden toegejuicht, zijn we toch niet echt enthousiast.

Weve heeft van 24 onbekende dieren de logboek van Laurence pagina’s kunnen restaureren en dat is bij de Wamsterker bijzonder goed gelukt. U ziet derhalve de pentekening van Laurence die niet alleen anatomisch correct is, maar daarnaast ook nog eens haar reislustige karakter treffend weergeeft.

Met de beschrijvende tekst zijn we minder tevreden. Slechts 4 zinnen telden we (de voetnoot niet meegerekend), en dat doet de veelzijdigheid van de Wamsteker onvoldoende recht. Zelfs een liefhebber van een gewone kat heeft aan 4 zinnen niet genoeg! Dat de helft van de informatie in de categorie ‘leuke feitjes’ valt is daarnaast een gemiste kans. We kunnen ons voorstellen dat het de toegankelijkheid van het boek vergroot, maar de werkelijk geïnteresseerde zal het boek na een vluchtig doorbladeren al snel terzijde leggen. De gekunstelde oplossing onderaan de pagina “Meer over dit bijzondere dier op: www.meerovermijnreiskatwaarkanikhemkopenenwatkostdatdanwelniet.com” is weliswaar feitelijk terecht, maar vooreerst gemakzuchtig.

Dan komen we bij het einde: Om volstrekt onbegrijpelijke reden blijkt onze Wamsteker een plaats achterin het boek gekregen te hebben, wat heet: helemaal achterin, op de allerlaatste pagina. Uitgerekend Weve moet vroeger op school ervaren hebben hoe het is, om achteraan te staan bij elke namenlijst die werd voorgelezen, om al je proefwerk-cijfers pas voorgelezen te horen als alle anderen al niet meer luisterden. Uitgerekend Weve had beter kunnen weten dan om de W van Wamsteker achteraan te zetten!

 

♦♦◊◊◊

R. Laurence, van Heden tot Elders,

ISBN 978 90 8967 262 9

Uitgeverij Hoogland van Klaveren

Nu in de boekwinkel: 'Logboek van tot nu toe onbekende dieren' van de Ootmarsummer natuurvorser en zoöloog R. Laurence…

Geplaatst door Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren op Maandag 2 juli 2018

Comments

  1. Pingback: Logboek van tot nu toe onbekende dieren - Sylvia Weve | de Kinderboekenbaas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *