Ervaring met kat-wielen?

De speelsheid van uw Wamsteker kan na een jaar of drie afnemen en daarmee zijn calorische behoefte. Wat kunt u doen om katten-obesitas tegen te gaan? Extra reizen is het devies!

En mocht het te laat zijn, en uw Wamsteker niet toonbaar zijn op het strand of in het buitenland? In de Verenigde Staten claimt men uitstekende ervaringen met kat-molens. Nu claimen ze daar wel meer dus wij horen graag van uzelf: hoe zijn uw ervaringen?

 

 

5 Incredible Indoor Exercise Wheels for Cats

Comments

 1. F. de Bruyn (dierenarts)

  Ik heb geen ervaring met katwielen (lijkt me onzin), maar des te meer met Wamstekerbezitters en hun obese reiskatten. Als dierenarts pleit ik al jaren voor het bij wet verbieden van het bezit van Wamstekers in reisarme milieu’s. Een jaarlijkse toetsing van de eigenaren op hun reisgedrag is usance. Deze kan eenvoudig gekoppeld worden aan de jaarlijkse APK-keuring van de auto.

  1. Sabrina

   Beste F. de Bruyn, realiseert u zich wel in welke mate uw pleidooi feitelijk bijdraagt aan toename CO2 uitstoot? Klimaatverandering? Ooit van gehoord? Ik heb net mijn tweede kindje gekregen. Gun haar een schone, leefbare aardbol. U ook?

   1. ir. S. I. M. Westveld

    beste Sabrina kind, de CO2 uitstoot van het reizen met auto’s is laag vergeleken met het vervoer van Wamstekers op eigen spierkracht. De efficiency van interne verbrandingsmotoren is weliswaar slechts 35% en is laag vergeleken bij de spierverbranding welke 80% is inclusief alle metabole processen. Daar staat tegenover dat de energiekosten van het produceren van voedsel in de westerse wereld hoger zijn dan de calorische waarde van datzelfde voedsel. Een levenscyclusanalyse van de EU Wageningen kwam tot 1100 kJ mechanische energie welke noodzakelijk is om 1 kg koolhydraten in consumeerbare vorm (lees brood) op uw bord te krijgen. Aangezien de calorische waarde van brood 1076 kJ is betekent dat dat er 1100/0.35= 3141.59 kJ aan benzine/diesel verbruikt wordt om 1076*0.8=860 kJ mechanische voortbeweging van uw Wamsteker te realiseren. kortom er gaat meer energie in uw Wamsteker dan eruit komt. Dat is natuurlijk niet mogelijk (energie gaat nooit verloren) waaruit geconcludeerd kan worden dat energie dus blijkbaar wel verloren kan gaan.
    Als uw Wamsteker nu olie kon drinken en verbranden… maar laten we geen wensen uitspreken.

    We moeten voorts vaststellen dat de stofwisseling van de Wamsteker afhankelijk is van met name dierlijke eiwitten als energiebron. En ook al is het slachtafval wat u uw poes voert (ogen, ingewanden, kraakbeenschraapsel, gehydrolyseerd pees- en schachtweefsel e. d.) elke gram dierlijk eiwit is slechts gevormd door het eten van een 5 (kip) tot 18 (rund) voud aan plantaardige koolhydraten en eiwitten.

    Als u het milieu voor uw kinderen wilt redden kunt u het beste uw Wamsteker afmaken.

    Een analoge life-cycle analyse van het energiegebruik van kinderen geeft een nog gruwzamer beeld en met het opvoeden van uw 2e kind gaat u de levensverwachting van uw 1e kind met 0.12 jaar bekorten. Ik wil u hiermee enkel op uw keuzemogelijkheden wijzen.

    1. Positivo

     Ik roep het al járen: de mens roeit zichzelf uit, hetgeen me overigens geen enkel probleem lijkt. Maar ik begrijp nu eindelijk waarom Elon Musk zelfrijdende auto’s ontwikkelt. Wat een visionair!

  1. Dhr. F. Janssen

   Ik weet niet hoe oud u bent, maar wat meer eerbied voor Amerika lijkt me op z’n plaats. Hun rol in de beëindiging van WO II dwingen respect en nederigheid af.

 2. Viola Vandenbroecke

  Katwielen zijn een fenomenale uitvinding. Niet alleen om de reiskat slank te houden, maar met een beetje handigheid knutselt u uw eigen elektriciteitscentrale in elkaar. Wij hebben inmiddels 7 Wamstekers die dagelijk 4-6 uur in ieder hun eigen vertrouwde katwiel rennen. Uitbreiding naar 20 Wamstekers staat op stapel in de verwachting daarmee vrijwel energieneutraal ons 4-persoons huishouden te kunnen runnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *