Wamsteker Summer Academy

Sinds de ontdekking van de Feles Vadere Alibi, bij ons beter bekend als de Wamsteker, breken taalkundigen, biologen en inmiddels ook wiskundigen zich het hoofd over betekenis en herkomst van de naam ’Wamsteker’. Tot op heden tast men in het duister. Zoals u ongetwijfeld uit de media vernomen heeft, is de kwestie inmiddels urgent. Code rood. Kinderen, berucht vanwege hun vermogen je het bloed onder de nagels vandaan te halen, maar geroemd vanwege hun hoogwaardig out of the box (zeg maar ’mand’) denkvermogen, moeten nu uitkomst bieden. Heeft u een zoon/dochter in laatstgenoemde categorie dan is hij/zij van harte uitgenodigd voor GRATIS deelname aan dit bijzondere Summer University Kids Programme. De workshops worden geleid door de Canadees/Vlaamse Prof. Dr. Elvya Wives.

Comments

 1. Prof. emeritus W. Oordblind

  Weledelzeergeleerde collega,
  over nut en noodzaak van uw zomerkamp wil ik het hier niet hebben, wel over de herleiding van de naam:

  Spreek uit: wamst’eker

  werkwoord: wamst ekeren. zelfstandig nw: wamsteker (de)

  De oorsprong duidt op een tweedelig Drents woord ( vóór 1768)

  wamst: samenvatting van ‘waarom moest ie’
  ekeren : een verbastering van é-keren : hei keren ( plaggen steken)

  Hieruit valt af te leiden dat het steken van plaggen niét als n prettige bezigheid werd beschouwd.

  Wamst’eker families werden dan ook aangemoedigd om veel nazaten te kweken = ‘zij die jou (achter) na zaten oftewel : goed voorbeeld doet volgen.

  Het aantal van de 16 handen / voeten die voor dit werk nodig waren is evolutionair geslonken tot 4.

  Voor de huidige wamsteker is de plaggenhut van zijn verre voorouder nog slechts op afbeeldingen te zien én als nagebouwde versie in het geschiedkundig museum te Ootmarsum.

  Uitgebreide documentatie tevens in het Meertens instituut te Amsterdam (zie ook Het Bureau van Maarten Koning)

 2. B. Wassing

  Dr. J. Stroop, oud-docent Historische Taalkunde aan de UvA en voormalig medewerker van het Meertensinstituut heeft in 1972 uitgebreid etymologisch onderzoek gedaan naar de naam wamsteker. Hierin wijst hij ook op de semantiek van wamsteker en een mogelijke metathese of metathesis zoals andere het noemen oftewel het omwisselen van consonanten in ons geval van de s en de t. (denk aan het Nederlandse pers en het Engels press, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Metathese_(taalkunde).

  Stroop heeft dit aangetoond in een Drentse akte uit 1752.

  Om de klemtoon aan te tonen dient de apostrof in de fonologie te komen na de e, dus wakste’ker en niet wamst’eker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *