Schengen

Het vrije verkeer van mensen binnen de Schengen landen geldt niet voor uw Wamsteker! Door een onbegrijpelijke omissie bij de onderhandelingen zijn Wamstekers onvermeld gebleven in de overeenkomsten. Menige reis is jammerlijk gestrand op de grens van het land, of beter gezegd bij een ontmoeting van een immigratieofficier. Waar buiten het Schengengebied men nog wel eens een oogje dicht wil knijpen na ontvangst van passende (geldelijke) argumenten, zal uw Wamsteker het in Schengen landen moeten hebben van zijn taalvermogen: zelfs een bescheiden woordenschat in de vreemde taal doet wonderen.

Comments

  1. Drs. M. Kittens (geen grapje)

    De Felis Vadere Alibi (FVA) is onbetwistbaar sneller met taalontwikkeling dan de Homo Sapiëns. Waar borelingen van laatstgenoemde pas op z’n vroegst na 10 maanden een woord met betekenis weten uit te kramen, beheerst de FVA reeds bij geboorte het alom bekende ’miauw’. Gezien de Schengenkwestie is het raadzaam FVA-kittens direct na geboorte vertrouwd te maken met de verschillende uitspraken. Frankrijk: miaou. Griekenland: viáou. Denemarken: ’mjav’. IJsland: mjálm. Italië: miao. Noorwegen: mjau. Slovenië: mjav. Tsjechië: mňau. Voor de overige Schengenlanden volstaat voor zover bekend ’miau’. Oefenen in koor verdient de voorkeur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *