Waarschuwing Mandrot & Mandzucht

WAARSCHUWING: gezien de groeiende populariteit van de Wamsteker onder vooral reislustige landgenoten, zijn er inmiddels tal van malafide verkopers actief. Meest gesignaleerde problemen zijn ’mandrot’ en ’mandzucht’. Eerstgenoemde doet zich uitsluitend voor bij geslachtsrijpe mannetjes. Zij beheersen het zogeheten sproeien onvoldoende waardoor de mand niet alleen verschrikkelijk gaat stinken, maar ook wegrot. De vrouwtjes lijden aan mandzucht. Deze manifesteert zich vanaf hun eerste worp. Om nog onduidelijke reden verstoppen ze de kittens gedurende de zoogtijd met mand en al in hun eigen mand. Dit blijkt zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kittens. In plaats van aanhankelijke dieren, worden het afhankelijke dieren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *